O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Oznámenie miesta uloženia listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky na nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 • Natália GAJDOŠOVÁ
  • Zásielka bude uložená na Poštovom úrade v Ladcoch po dobu 18 dní od vyvesenia oznámenia
  • Oznam vyvesený: 19. 04. 2018
  • Oznam zvesený: 04. 05. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka GAJDOŠOVÁ

 

 

 • Slavomír NAGY
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Oznam vyvesený: 16. 04. 2018
  • Oznam zvesený: 16. 05. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka NAGY

 

 

 • Jaroslav IŠTÓK
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiaca od vyvesenia oznámenia
  • Oznam vyvesený: 12. 04. 2018
  • Oznam zvesený: 12. 05. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTÓK

 

 

 • Jaroslav IŠTÓK
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiaca od vyvesenia oznámenia
  • Oznam vyvesený: 26. 03. 2018
  • Oznam zvesený: 26. 04. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTÓK

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na oznam s menom listovej zásielky (oranžový link).