Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Oznámenie miesta uloženia listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 

 • Richard MIHÁLIK, Roman ŠVANDTNER
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 15 dní od vyvesenia oznámenia
  • Oznam vyvesený: 15. 11. 2018
  • Oznam zvesený: 30. 11. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka MIHÁLIK, ŠVANDTNER

 

 

 • Renáta IŠTOKOVÁ
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Oznam vyvesený: 23. 10. 2018
  • Oznam zvesený: 23. 11. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTOKOVÁ

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na oznam s menom listovej zásielky (oranžový link).