Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Oznámenie miesta uloženia listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje miesto uloženia listovej zásielky pre nasledujúce mená. Listovú zásielku si môžete prevziať osobne. Po uplynutí doby uloženia je listová zásielka vrátená odosielateľovi.

 

 • Jaroslav IŠTÓK
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Oznam vyvesený: 09. 08. 2018
  • Oznam zvesený: 09. 09. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka IŠTÓK

 

 • Svetlana MAKOŠOVÁ
  • Zásielka bude uložená na Obecnom úrade v Ladcoch po dobu 1 mesiac od vyvesenia oznámenia
  • Oznam vyvesený: 20. 07. 2018
  • Oznam zvesený: 20. 08. 2018
  • Pozrieť Listová zásielka MAKOŠOVÁ

 

Listové zásielky sú uložené buď na Obecnom úrade v Ladcoch alebo na Poštovom úrade v Ladcoch (pošta v Ladcoch). Miesto uloženia sa mení podľa toho, aký adresát je na obálke danej zásielky. Túto informáciu nájdete vždy na danom oznámení, stačí si kliknúť na oznam s menom listovej zásielky (oranžový link).