To čo dokážeš urobiť pre seba, dokáž urobiť aj pre iných.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje uloženie zásielky pre:

 

 

  • Pavlína ŽIGOVÁ (zásielka do vlastných rúk)

 

  • Bohuslav STRHÁK (zásielka do vlastných rúk)

 

  • Ľuboš HUJO (zásielka do vlastných rúk)

 

  • Juraj GAJDOŠ (zásielka do vlastných rúk)

 

  • Roman ŠVANDTNER (zásielka do vlastných rúk)

 

  • Patrik VANIN (zásielka do vlastných rúk)