Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje uloženie zásielky pre:

 

  • Bohuslav STRHÁK (zásielka do vlastných rúk)