V tme vidíme najďalej.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje uloženie zásielky pre:

 

  • Jaroslav IŠTÓK (zásielka do vlastných rúk)

 

 

  • Jozef BERKY (zásielka do vlastných rúk)

 

 

  • Michal ŠMATLÁK, Peter MAKOŠ (zásielka do vlastných rúk)

 

 

  • Jaroslav IŠTÓK (zásielka do vlastných rúk)