Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Oznámenie o uložení listovej zásielky

 

Obec Ladce zastúpená starostom Ing. Jaroslavom Koyšom oznamuje uloženie zásielky pre:

 

  • Peter ŠARKÖZY (zásielka do vlastných rúk)

 

  • Marek POLUCH (zásielka do vlastných rúk)

 

  • Peter ČERNUŠKA (zásielka do vlastných rúk)