Vtedy sa naučíš, keď učenie je zážitkom a nie stresom.

Triedený zber - Ako správne separovať?

 

Tento priestor venujeme vašim otázkam, ktoré sa týkajú separovania a kompostovania. Záleží nám totiž na tom, aby sa odpad v našej obci triedil správne. Ak máte otázky ohľadom triedenia, píšte na odpady@ladce.sk, radi vám odpovieme a odpoveď (bez mena) uverejníme na tejto stránke, aby poslúžila nám všetkým. Recyklačné značky nájdete na konci stránky.

 

Ako správne separovať:

 

 • Tégliky (kelímky) z jogurtov:
  • Pokiaľ je téglik z plastu, ide do plastu. Treba dať pozor, niektoré jogurty majú vrchný papierový prebal, ktorý sa dá odtrhnúť a separovať ako papier. Tégliky oplachovať netreba (oplachovanie je prevenciou pred tým, aby odpad doma nesmrdel). Viečko z jogurtu skrčíme – ak sa vystrie, je plastové, takže ide do plastu. Ak sa po skrčení vystrieť nedá, ide do kovov.

 

 • Obaly z presnidáviek pre deti (na „cuckanie“ alebo presnidávky "do vrecka" či "do ruky"):
  • Tieto obaly sú v poslednej dobe veľmi rozšírené, ale ich triedenie je pomerne ťažké. Ide o kombinované, viacvrstvové obaly a mohlo by sa zdať, že patria rovno do komunálu. Sledujte však zadnú stranu a symbol triedenia. Ak je na obale značenie C/... (napr. C/PP, C/PET, C/PAP), tak ide o kombinovaný materiál – skratka za lomkou vyjadruje, o aký prevládajúci materiál ide. Podľa prevládajúceho materiálového zloženia (z viacvrstvových materiálov) vhoďte odpad do správneho kontajnera. Pokiaľ je prevládajúcou zložkou plast, v tom prípade patrí do žltého kontajnera (plasty). Takto dáte odpadu šancu a pracovníci na triediacej linke rozhodnú, či je ho možné ešte zužitkovať, alebo nie. Je možné, že bude využitý aspoň na energetické zhodnotenie. Ako ilustračný obrázok uvádzame alternatívu týchto obalov - funkčne sú rovnaké, ale dajú sa umyť a používať opätovne. Recyklačné značky nájdete na konci stránky. V podobných obaloch nájdete aj termix alebo puding "do ruky" alebo "do vrecka". V prípade presnidávky v skle treba do skla vyhodiť pohárik, do kovov viečko.
  • Za odpoveď dakujeme spoločnosti Envipak.sk

 

 • Hygienický odpad z kúpeľne:
  • Špinavé servítky, vatové tampóny, jednoducho hygienický odpad z kúpeľne môže ísť v malom množstve do kompostu, vo väčšom už do komunálneho odpadu. Nie do papiera, ide o znečistený papier! Použité vatové tyčinky sú tiež komunálnym odpadom. Preto odporúčame separovať aspoň obaly, v ktorých sa tieto hygienické výrobky nachádzajú (krabičky a odobne).

 

 • Žiarovky:
  • Na žiarovky máme na zbernom dvore nádobu, preto ich nehádžte do bežného odpadu.

 

 • Porcelán, keramika:
  • Bohužiaľ, tieto komodity v Ladcoch patria do komunálneho odpadu. Existujú spoločnosti so stavebným materiálom, ktoré tieto odpady nejakým spôsobom spracúvajú, ale zatiaľ sa obci nepodarilo s nejakou uzavrieť zmluvu za "rozumnú cenu" ...

 

 • Nádobky, v ktorých je uložené mäso v obchode:
  • Opláchnuté plastové nádobky vhoďte do plastov, silne znečistené do komunálneho odpadu. Podložka, na ktorej je mäso položené, patrí do komunálneho odpadu.

 

 • Polystyrénová výplň v balíčkoch, obaly od obedov:
  • V prípade čistých polystyrénových obalov separujeme ako plasty, inak ako komunálny odpad.

 

 • Sieťka od citrónov, pomarančov:
  • Sieťku vhodíme do plastov.

 

 • Obal od žuvačiek alebo liekov (nie krabička od liekov), riasenka, tuba z pasty:
  • Tento odpad patrí do komunálneho odpadu. Nepoužité lieky vraciame v lekárni. Riasenka je síce v plastovom obale, ale je to obal veľmi znečistený. Tuba z pasty je kombinovaný a znečistený obal, preto do komunálu. Separovať ale vieme krabičku, v ktorej sa pasta nachádza (väčšinou papierová, papier).

 

 • Rolky od toaletného papiera, papierové obaly od vajec:
  • Komunálny odpad – tieto výrobky sú síce z papiera, ale vyrábajú sa z niekoľkokrát recyklovaného papiera, takže na recykláciu sa nehodia.

 

 • Bublinková obálka:
  • Veľmi populárne obálky treba pred triedením rozdeliť na papierovú časť a bublinkovú (plasty). Ak to nejde, skúsime odstrihnúť bublinkovú časť a triediť ju ako plast a zvyšok (papier a bublinky) dať do komunálu. Papierové obálky s malým fóliovým - plastovým okienkom môžete dať do papiera.

 

 

Odpovede poskytla Ing. Zuzana Malovcová Seidl, pracovníčka Obecného úradu v Ladcoch, ktorá má na starosti separovaný zber v obci