Niekto má bohatstvo na rukách, niekto v rukách.

Tradičná národná púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva 2017

 

Farnosť Ladce, Farnosť Beluša, Obec Ladce, Obec Beluša, Považská cementáreň, a. s. Ladce a Nadácia AGAPA Ladce Vás srdečne pozávajú na Tradičnú národnú púť do Skalného sanktuária Božieho milosrdenstva na hore Butkov, korá sa bude konať 16. 09. 2017. Hlavným celebrantom slávenia svätej omše bude Mons. ThLic. Marek Hriadel, generálny vikár žilinskej diecézy. 

Úvodný program:
13:10 - Krížová cesta na hore Butkov

Hlavný program:
Skalné sanktuárium Božieho milosrdenstva na hore Butkov

14:55 Úvodná pieseň
15:00 Modlitba korunky Božieho milosrdenstva
15:15 Mariánksa pieseň
15:20 Pieseň
15:25 Sprievod kňazov
15:30 Svätá omša
 

Odchod autobusov zo spodnej etáže lomu do Skalného sanktuária je najneskôr o 14:30 hod.

Doprava: peši od chaty Muflónka (možnosť parkovania) alebo autobusmi z jednotlivých farností.

 

Link na FB udalosť.