Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Termíny akustického preskúšavania sirén

Technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2017:

 

13. 1. 2017 o 12.00 hod.

10. 2. 2017 o 12.00 hod.

10. 3. 2017 o 12.00 hod.

21. 4. 2017 o 12.00 hod.

12. 5. 2017 o 12.00 hod. 

9. 6. 2017 o 12.00 hod.

14. 7. 2017 o 12.00 hod. 

11. 8. 2017 o 12.00 hod.

8. 9. 2017 o 12.00 hod.

8. 9. 2017 o 8:00 - 16:00 hod - hlasictá skúška sirén hovorovou informáciou (mikrofón)

13. 10. 2017 o 12.00 hod.

10. 11. 2017 o 12.00 hod.

8. 12. 2017 o 12.00 hod.