Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou