Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou