Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou