Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou