Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Súhrnné správy o zadaní zákaziek s nízkou hodnotou