Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Strategické dokumenty obce