Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Stavebné povolenie - kanalizácia IBV za kaštieľom

 

  • Pozrieť dokument "Stavebné povolenie - kanalizácia IBV za kaštieľom - 1. časť - 2. časť"
  • Vydané: 05. 10. 2018
  • Zverejnené na webe: 08. 10. 2018
  • Zvesené na webe: 23. 10. 2018
  • Možnosť podať námietky je do 15 dní od dňa oznámenia rozhodnutia