Pokiaľ nevieme žiť, musíme umierať.

Stavba ihriska