Musí zaniknúť kvet jabloní, aby vznikli jablká.

Stavba ihriska