Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Stav potokov po dažďoch 2014