Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Starosta sa pýta - odpovede

 

Na podstránke Starosta sa pýta sme zverejnili možnosť reagovať anonymne na otázku či tému, ktorú položí starosta našej obce. Tu zverejňujeme odpovede alebo reakcie starostu na zaslané názory či pripomienky.

 

  • Otázka 02: Aký je váš názor na parkovanie v Ladcoch - na možnosti, kapacity, miesta na parkovanie. Ako by ste zlepšili situáciu s parkovaním v obci vy? Boli by ste ochotní zaplatiť za rezidenčnú kartu pre zaparkovanie si jedného vozidla pred bytovkou? V budúcnosti bude potrebné vybudovať v obci viac parkovacích miest, resp. parkovací dom, ktorý by slúžil na zaparkovanie si svojho „miláčika“ čo najbližšie k domu. Sme ochotní vzdať sa zelene a trpieť horúce leto, rozpálený betón a asfalt pre tento komfort?
  • Celkovo prišlo 7 odpovedí (názorov), z toho 6 anonymne.
  • Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

 

"Opäť chcem poďakovať za odpovede občanov, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj názor na súčasnú situáciu s parkovaním v obci. Vaše vyjadrenia budú podkladom pre riešenie dopravného poriadku našej obce, ktorého súčasťou je aj riešenie statickej dopravy (parkovania) v obci. Po vypracovaní tohto dokumentu bude návrh projektanta prednesený a odprezentovaný na obecnom zastupiteľstve. Samozrejme, následne aj zverejnený na obecnej web stránke a v informačných tabuliach. Po opätovnom „zozbieraní“ názorov zapracuje projektant dané názory a pripomienky alebo zdôvodní, prečo sa nedajú zapracovať. Pred samotným schválením tohto dôležitého dokumentu na obecnom zastupiteľstve budeme musieť byť presvedčení, že zlepšíme kvalitu dopravy v našej obci a neskomplikujeme život nielen našim občanom, ale hlavne motoristom. Verím, že aj vďaka Vám sa nám to podarí."

 

 

  • Otázka 01: Blíži sa voľba nového riaditeľa ZŠ Ladce. Aký máte názor na vedenie ZŠ? Na čom by mal staronový, resp. novozvolený riadieľ stavať a čo by sa malo zmeniť?
    • Celkovo prišlo 14 odpovedí (názorov), z toho 12 anonymne.
    • Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

 

"Chcem poďakovať všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor na otázku ohľadom práce vedenia našej školy. Môžem Vás ubezpečiť, že som si názor každého z Vás pozorne prečítal. Po ukončení voľby riaditeľa našej základnej školy ich posuniem vedeniu. Pevne verím, že Vašimi názormi a pripomienkami sa súčasné alebo novozvolené vedenie školy bude zaoberať a aj ja spolu s obecným zastupiteľstvom budeme nápomocní pri ich riešení."