Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Starosta sa pýta - odpovede

 

Na podstránke Starosta sa pýta sme zverejnili možnosť reagovať (aj anonymne) na otázku či tému, ktorú položí starosta našej obce. Tu zverejňujeme odpovede alebo reakcie starostu na zaslané názory či pripomienky.

 

Otázka č. 4:

Aký je Váš názor na 4-ročné pôsobenie vedenia obce Ladce, v čom by sa malo pokračovať alebo čo by sa malo zmeniť? A zároveň - boli by ste ochotní - vy, občania, poradiť nám a pomôcť, resp. spolupodieľať sa na príprave investičných zámerov obce, aby sa spoločnými silami dosiahol cieľ všetkých nás, a to vybudovať krajšiu obec? Podnety, ktoré prídu, budú odovzdané novému vedeniu obce po komunálnych voľbách.

 

 

Celkovo prišlo 9 odpovedí (názorov), z toho 8 anonymne.

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

"Dobrý deň, ďakujem naozaj všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor na vedenie obce. Poslali ste mi pochvalné, ale aj kritické odkazy. Často ste spomínali nedoriešenú rekonštrukciu verejného osvetlenia, katastrofálne detské ihriská v Ladcoch, Tunežiciach a neexistujúce v H. Ladcoch. Problémy vidíte aj v nedokončených rekonštrukciách miestnych komunikácii po výstavbe kanalizácie a vodovodu, ako aj dopravný poriadok našej obce. Vaše návrhy posuniem novému vedeniu obce ale verím, že ešte súčasné obecné zastupiteľstvo v návrhu rozpočtu na rok 2019 nájde finančné prostriedky, aby aspoň časť Vašich požiadaviek a návrhov bolo možné zrealizovať.

 

 

Tieto problémy však poznalo a snažilo sa vyriešiť aj súčasné obecné zastupiteľstvo. Stanovili sme si priority a podľa nich sme aj postupovali. Dali sme vypracovať projektovú dokumentáciu, ktorú sme chceli predložiť pri dotačných schémach, ktoré by boli vyhlásené našou vládou, ministerstvami alebo rôznymi nadáciami. Bohužiaľ, nebola vyhlásená žiadna výzva ani program na výstavbu resp. na rekonštrukciu miestnych komunikácii v mestách a v obciach, ako je tá naša. Naopak, pri detskom ihrisku sme boli úspešní, no vzhľadom na pridelenú dotáciu, ktorú sme získali v porovnaní s potrebnými investíciami, sme sa danej dotácie vzdali. Bola by to iba kvapka z potrebných financií a prednosť dostal toľkokrát odkladaný a sľubovaný chodník do Tunežíc. Verejné osvetlenie je kapitola sama o sebe. Jedno verejné obstarávanie zrušené a druhé je už 6 mesiacov na Úrade pre verejné obstarávanie, kde sa predkladajú jedny dokumenty za druhými a posielajú sa vysvetlenia prečo sme urobilo to alebo ono. No nebudem sa vyhovárať. Toto sme stále nezvládli. Verím však, že v krátkej dobe dostaneme odpoveď a buď vyhlásime novú súťaž alebo bude podpísaná zmluva s vysúťaženým dodávateľom rekonštrukcie nášho verejného osvetlenia.

 

 

Podobne je to aj s rozpracovaným dopravným poriadkom. Ten je momentálne na Vašom pripomienkovaní a tieto pripomienky sme zapracovali do tohto dopravného poriadku a bude predložený na schválenie dopravnému inšpektorátu do Trenčína. Po jeho schválení bude následne opäť predstavený na našich stránkach ako aj na úradných tabuliach. Ako som už vyššie spomínal, ďakujem Vám za vaše názory a pripomienky. Vážim si každý Váš návrh, ktorý posunie našu obec ďalej a urobí ju krajšou. Bude však opäť záležať na obecnom zastupiteľstve, ktoré zasadne po tohtoročných voľbách, a určí si priority a nastaví financie na projekty, na ktorých mu bude záležať najviac."

 


 

Otázka č. 3:

Aký je váš názor na premiestnenie Pomníka padlým a umučeným v SNP pred Obecný úrad v Ladcoch? V súčasnej dobe je aj na základe obhliadky akademickým sochárom Jurajom Krajčom Pomník padlých a umučených v SNP poškodený a je potrebné urobiť návrh na reštaurovanie tejto Národnej kultúrnej pamiatky. Poškodenie je spôsobené „zubom času“, poveternostnými podmienkami, ale aj množstvom ťažkých automobilov, ktoré prechádzajú cez križovatku. Zároveň si treba predstaviť priebeh spomienkových slávností, kde si pripomíname oslobodenie našej obce ako aj výročie SNP. Občania stoja na chodníku na jednej strane cesty a kapela s rečníkmi pri pamätníku na druhej strane cesty. Medzi nimi prechádzajú cyklisti a automobily. Preto vzišiel návrh na preloženie nášho pomníka pred dom kultúry, aby sme vytvorili vhodný priestor na dôstojnú pietnu spomienku na našich zavraždených spoluobčanov, ktorá nebude rušená prechádzajúcimi automobilmi a cyklistami. Súčasťou premiestnenia by bolo dobudovanie okolia pamätníka so zeleňou. Pripájam aj zopár vizualizácii, ako by raz mohlo "námestie" pred úradom spolu s pomníkom vyzerať. Privítali by ste v obci takúto zelenú zónu, prípadne, aké sú vaše predstavy?

 

 

Celkovo prišlo 8 odpovedí (názorov), z toho všetky anonymne.

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň! Po premiestnení pamätníka ostane prázdne miesto. Bolo by super dať tam urobiť kríž. Pokiaľ viem, je tu len jeden smerom do Podhoria a iný tu nie je, ani pri kostole nie je kríž. Napr. v Beluši je min. 5 krížov. Áno Beluša je obrovská, ale tam na tom prázdnom mieste by sa krásne vynímal. Sme už predsa pútnické miesto. Alebo by bolo dobré sprostredkovať túto myšlienku pánovi Barcíkovi alebo pánovi farárovi. Poprípade urobiť zbierku v kostole na novy kríž. Verím, že tento nápad by sa páčil viacerým. Ďakujem!“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, pán starosta! Premiestniť pomník k úradu je super, aj nové miesto je super, ale keď vidím návrh vizualizácie, je podľa mňa moc "vystrčený" vpredu. Bude sa dať obísť zo všetkých strán, je taký "nechránený". A ako poznám niektorých našich ufrflaných občanov, bude im zavadzať. Tak isto aj mladí ľudia po akciách budú vlastne prechádzať priamo okolo neho, obávam sa vandalizmu. Doteraz bol umiestnený tak, že sa nedalo okolo neho kolom dookola prechádzať. Miesto je super, ale pomník by som posunula úplne ku kraju tej zelene a po bokoch by som dala tie betónové lavičky alebo neviem čo to je, čo sú na fotke vizualizácie. Takže ľudia by ho priamo neobchádzali a bol by lepšie chránený :-) Prajem krásny deň!“

 

 

Váš návrh: „Jarko, ja by som v nemalej miere zaostril pozornosť kúsok od tohto pamätníka, na miestny potok, o ktorom má človek viac a viac pochybností, či je ešte miestnym potokom a či dákou stokou .... bahno, zápach, veci podobné ... zrejme nerobíš rannú pešiu obchôdzku po obci ako Tvoji predchodcovia. S pozdravom občan“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň, prikláňam sa k názoru aby bol pomník presunutý či zrekonštruovaný. Otrasy určite ničia pomník a spomienkové dni sú narušené premávkou a pod. Otázkou je, či by mala byť takáto významná pamiatka pre obec presunutá na miesto nie tak viditeľné pre verejnosť. Aj keď sú spomínajúci rušení, je dobré, keď ľudia vidia že sa niečo takéto deje. Križovatka je pomyselné centrum Ladiec a bolo by dobré keby tam pomník zostal. Možno by bolo strategické ho presunúť na druhú stranu križovatky. Dalo by sa tam spraviť aj zátišie, aby sa mohli organizovať spomienky vo väčšom kľude. Akokoľvek sa rozhodnete, bude to lepšie ako nechať pomník spadnúť :)“

 

 

Váš návrh: „Nemyslím si, že v premiestnení pomníka je niečo zlé, ale skúste si predstaviť, že by niekto navrhol premiestniť Eiffelovu vežu v Paríži inam ako stojí, alebo Sochu slobody v New Yorku ...Viem, že je to možno nadnesené prirovnanie, ale je to proste pomník , ktorý patrí tam, kde ho naši predkovia postavili. Ak sa za dvesto rokov premiestni obecný úrad z nejakého dôvodu niekam inam, pôjde s ním pomník znova na nové miesto? Myslím si (a je to naozaj iba môj subjektívny názor ), že je na mieste kam patrí! Ja som Ladčan a som za to, aby zostal tam kde je!“

 

 

Váš návrh: „Áno, určite som za takéto riešenie ....“

 

 

Váš návrh: „Osobne s týmto návrhom nesúhlasím. V poslednej dobe sa všetko, čo má slúžiť občanom ako oddychová zóna, presúva ku kultúrnemu domu. Ľudia, ktorí bývajú za hlavnou cestou, to majú bližšie na lavičky pri križovatke, keď si chcú v rámci prechádzky posedieť. Pamätník je to posledné, čo ešte stojí za pozretie v tejto oblasti, po jeho premiestnení sa môžeme pozerať akurát tak na Kopyto. Prečo by v obci nemohli byť dve pekné oddychové miesta, prípadne aj viac? Slávnosť oslobodenia obce sa koná raz ročne, to hádam ľudia aj cyklisti či šoféri prežijú, ale v bežnom živote tadiaľ prechádzame denne a všimla som si, že dôchodcovia (a aj tí z bytoviek) tam veľmi radi popoludní sedávajú. Socha je veľmi pekná, súhlasím, že ju treba opraviť, ale práve ona dáva tomuto miestu istú dominantnosť. Pozrela som si aj vizualizáciu, za prvé, je otrasná, trvalo mi hodnú chvíľu sa zorientovať, sú tam veľké priestorové chyby, za druhé, tá socha , čo je tam, to si pani architektka nedala ani tú námahu dať tam sochu v skutočnom výzore? A socha je absolútne skrytá, nie je ju poriadne vidieť, z dominanty pri hlavnej ceste sa stane ukrivdená ukrytá socha, na ktorú sa nikto okrem jediného dňa v roku nepozrie. Takže ešte raz, nesúhlasím.„

 

 

Váš návrh: „Absolútne s tým súhlasím. A budem sa diviť ak bude mať niekto niečo proti tomu. Držím palce.“

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

 

"Ďakujem všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor na preloženie pamätníka. Vzhľadom k tomu, že 50% vyjadrení bolo za a 50% bolo proti preloženiu pamätníka, bude preloženie závisieť na postoji poslancov budúceho obecného zastupiteľstva. Predpokladám, že nové zloženie poslancov bude mať iný názor na súčasné investičné plány obce a bude mať aj iné priority. Verím však, že plán obnovy komunikácii a rozširovania zelene v našej obci zostane zachovaný. Osobne by som, napriek negatívnym názorom, bol za zmenu umiestnenia pamätníka a verím, že v budúcnosti sa táto zmena udeje aj s vytvorením dôstojného zátišia v okolí tejto stavby. Uvoľnením priestoru v križovatke by sa mohla zlepšiť prehľadnosť tohto frekventovaného uzla a vznikol by priestor aj na informačný systém, ktorý by nasmeroval vodičov a návštevníkov našej obci na rôzne body záujmu. Ešte raz ďakujem za názory a verím, že touto odpoveďou som Vás neodradil k ďalším reakciám na moje otázky. Vaše vyjadrenia nám pomáhajú robiť veci lepšie."

 


 

Otázka č. 2:

Aký je váš názor na parkovanie v Ladcoch - na možnosti, kapacity, miesta na parkovanie. Ako by ste zlepšili situáciu s parkovaním v obci vy? Boli by ste ochotní zaplatiť za rezidenčnú kartu pre zaparkovanie si jedného vozidla pred bytovkou? V budúcnosti bude potrebné vybudovať v obci viac parkovacích miest, resp. parkovací dom, ktorý by slúžil na zaparkovanie si svojho „miláčika“ čo najbližšie k domu. Sme ochotní vzdať sa zelene a trpieť horúce leto, rozpálený betón a asfalt pre tento komfort?

 

 

Celkovo prišlo 7 odpovedí (názorov), z toho 6 anonymne.

 

 

Váš návrh: „Určite by som uvítal aby mal každý majiteľ bytu aspoň jedno parkovacie miesto i keď za poplatok pre parkovanie svojho auta pri bytovom dome. Určite sú v súčasnosti v nevýhode bytové domy postavené v minulosti kedy sa pri ich výstavbe vôbec nepočítalo, že niekto bude mať aj auto. Teraz sa stavajú bytové domy a "každý" dom dostane stavebné povolenie len vtedy, ak má na počet bytov aj parkovacie miesta.“

 

 

Váš návrh: „Dobrý deň. Čo sa týka vybudovania parkovacieho domu, konkrétne tu v Ladcoch, si to neviem predstaviť. Jednak miesto, kde by bol umiestnený a jednak kto by bol ochotný zaň platiť. Tak isto rezidenčná karta, ktorá rieši situáciu skôr vo veľkých mestách. Jediný spôsob vidím v tom, že prenajať si parkovacie miesto, povedzme na rok za nejakú sumu. Samozrejme, by to muselo mať limit, čo do počtu, lebo viem si predstaviť, ako by to rýchlo niektorí zneužili. Problém s parkovaním je hlavne medzi bytovkami. Ale tak isto pri obchodoch, poste, škole, ... Akurát pri škôlke a kostole je situácia celkom poriešená, aj keď povrch je len provizórny. Verím, že aj to sa časom porieši. Takže problémy vidím hlavne pri panelákoch. Miest je málo a aj tie čo sú už potrebujú rekonštrukciu. Jednak povrch, veľkosť, vymedzenie... Čo sa týka zväčšenia kapacít, žiaľ jedine na úkor zelene. V Ladcoch nevidím spôsob, napr. zbúrať nejakú budovu a postaviť parkovacie miesta, dom... Možný spôsob, ako pridať zopár miest je premiestniť detské ihrisko medzi bytovkami na plochu vedľa fary. A na mieste terajšieho ihriska vybudovať parkovacie miesta, dom ... Žiaľ na úkor zelene :/“

 

 

Váš návrh: „Rezidenčná karta???? To už sme kde???? V prvom rade by si všetci mali svoje auta dávať do svojej garáže a nie pred bytovku!!! Dobre vieme, že svoju garáž má už každý druhý človek, len ich nepoužívajú na to na čo majú!“

 

 

Váš návrh: „Radšej opravte cesty, miesta na parkovania je dosť.“

 

 

Meno (nepovinné): dusan janík

Váš návrh: „Zdravím p. Koyš, toto je téma ktorá ma zaujíma, cca pred 2 rokmi sme sedeli na OcÚ, kde bol podaný návrh na parkovanie na ulici Záhradná, všetci odsúhlasili centrálne parkovisko, zrejme z toho zišlo, ja osobne si myslím, že to bol perfektný plán, teraz súhlasím s návrhom na zaplatenie rezidentského parkovacieho miesta na jedno auto pred bytovkou, podotýkam jedného auta na jeden byt, nie som odporca zelene v obci, treba však zobrať do úvahy aj potreby občanov, ktorý chcú zaparkovať čo najbližšie k svojmu bydlisku. Je to môj osobný názor a moje vnímanie s parkovaním v obci Ladce. Ďakujem za otvorenie diskusie k tejto téme. Ďakujem a prajem veľa ďalších úspechov v osobnom i v pracovnom živote. S pozdravom D. Janík“

 

 

Váš návrh: „No niečo treba s tým robiť.

1. Odstrániť vraky, ktoré zaberajú miesto, aj ten pred bytovkou 162, už som o tom písal, a odozva zo strany starostu bola taká ,že treba zistiť, komu ten vrak patrí. Veď všetci dobre vedia, že naposledy na tom jazdila pani Riecka, a tá sa vyjadruje tak ,že majiteľom je pán Riecky, jej bývalý manžel. To pán Riecky je čo, pre neho neplatia žiadne nariadenia? Pán starosta, netreba pred takýmito neporiadkami privierať oči.

2. Parkovacie miesta zaberajú aj autá, ktoré zákazníci autoservisu pristavujú k oprave. Myslím si, že autoservis nemá v takej blízkosti obytných domov ani čo robiť. Existujú predsa nejaké hygienické predpisy.

3. Viacero obyvateľov je aj vlastníkom garáže, a niektorí aj viacerých garáží, a predsa parkujú automobily pred svojím domom, alebo bytom.

4. Zaviesť miestnu daň, za trvalé parkovanie automobilu na obecnom priestranstve.“

 

 

Váš návrh: „Parkovanie je zlé, ako v každej obci, ktorá roky na to nemyslela, dostavila nové byty, budovy. Nie je to chyba obce, proste boom áut je príliš veľký. Osobne nie som zástanca toho, že všetko čo sa robí a buduje je na úkor zelene. Aká nová zeleň sa tu buduje? A ako vyzerá tá čo máme? Parkovanie je pre ďalší život v obci nevyhnutné, malý príklad, nové potraviny. Pravidelne tam stoja tie isté autá, a celý deň, z čoho je zjavné že to nie sú zákazníci ani zamestnanci, ale leniví bytovkári. Áno leniví, pretože polovica z nich vlastní garáž, ale má v nej všetko len nie auto. Chápem, je praktické mať auto hneď pod domom, ale takto to dlho fungovať nebude. Osobne si myslím, že celá oblasť bytoviek by sa mala dať spraviť nejakému odborníkovi, ktorý by posúdil, ktoré miesta je možné premeniť na parkovacie plochy, aj keby pri každej bytovke vznikli dve či tri, spraviť niekoľko nových ale kultúrnych plôch pri každej bytovke s tým, že zvyšná zeleň by sa mala tiež skultúrniť, obnoviť. Teraz je tam ale od estetickej funkcie má ďaleko. Okolo Homosila je zelene až až, ale ako to vyzerá? Podľa mňa nič moc. Spraviť tu pekné parkovisko a vysadiť okolo neho stromy a kvety je kompromis aj pre bytovkárov, čo potrebujú mať všetko pod nosom, aj pre okolie, aj pre obec. A pomedzi to sem tam hojdačka, šmýkalka. Netreba hneď spraviť jeden veľký betónový fľak, alebo parkovacie domy, toto je podľa mňa lacnejšie riešenie, medzi bytovkami to tak postupne robia všetky obce, vyhradia priestor pre autá a zvyšok venujú zeleni (nie iba tráva) a deťom. Parkovanie pri MŠ by mohlo byť v budúcnosti centrálnym parkoviskom, napríklad pre omše a kultúrne podujatia, len to parkovanie tiež treba dobudovať, vyznačiť čiary. Pri MŠ je neobývaná budova, možno by bolo fajn odkúpiť ju a spraviť veľké parkovisko práve tu. Teoreticky je blízko obchodu aj úradu. A čo sa týka platenia si za jedno miesto, pokiaľ majiteľ bytu vlastní aj garáž, príde podľa mňa lacno k dvom státiam. Majitelia bytov by mali mať státie drahšie, aby boli rovnocenní s tými, čo garáž nemajú a naozaj musia parkovanie riešiť denne.“

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

 

"Opäť chcem poďakovať za odpovede občanov, ktorí sa nebáli vyjadriť svoj názor na súčasnú situáciu s parkovaním v obci. Vaše vyjadrenia budú podkladom pre riešenie dopravného poriadku našej obce, ktorého súčasťou je aj riešenie statickej dopravy (parkovania) v obci. Po vypracovaní tohto dokumentu bude návrh projektanta prednesený a odprezentovaný na obecnom zastupiteľstve. Samozrejme, následne aj zverejnený na obecnej web stránke a v informačných tabuliach. Po opätovnom „zozbieraní“ názorov zapracuje projektant dané názory a pripomienky alebo zdôvodní, prečo sa nedajú zapracovať. Pred samotným schválením tohto dôležitého dokumentu na obecnom zastupiteľstve budeme musieť byť presvedčení, že zlepšíme kvalitu dopravy v našej obci a neskomplikujeme život nielen našim občanom, ale hlavne motoristom. Verím, že aj vďaka Vám sa nám to podarí."

 


 

Otázka č. 1:

Blíži sa voľba nového riaditeľa ZŠ Ladce. Aký máte názor na vedenie ZŠ? Na čom by mal staronový, resp. novozvolený riadieľ stavať a čo by sa malo zmeniť?

 

 

Celkovo prišlo 14 odpovedí (názorov), z toho 12 anonymne.

 

 

Odpoveď starostu obce, Ing. J. Koyša:

 

"Chcem poďakovať všetkým, ktorí vyjadrili svoj názor na otázku ohľadom práce vedenia našej školy. Môžem Vás ubezpečiť, že som si názor každého z Vás pozorne prečítal. Po ukončení voľby riaditeľa našej základnej školy ich posuniem vedeniu. Pevne verím, že Vašimi názormi a pripomienkami sa súčasné alebo novozvolené vedenie školy bude zaoberať a aj ja spolu s obecným zastupiteľstvom budeme nápomocní pri ich riešení."