Človek musí stretnúť utrpenie, aby duševne vyzrel.

Sociálna oblasť

Pripravujeme.