Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Sociálna oblasť

Pripravujeme.