Pokiaľ nevieme žiť, musíme umierať.

Smútočné oznámenia

 

Smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2018. PDF smútočného parte sa po kliknutí na meno zosnulého otvorí v novom okne (v prípade, že bolo parte k dispozícii).

Apríl:

Alojzia Vavríková

Irena Kučerová

Marec:

Mária Ďurišová

Estera Majeríková

Rozália Mužíková

Mária Uríčková

Bohumil Turza

Rozália Peterková

 

 

Február:

Martin Slávik

František Chovanec

Sidónia Zahradníková

 

 

Január:

Štefan Kuman

Anton Podmaninec

 

 

 

Smútočné oznámenia z roku 2017