Konajme a žime tak, aby sa to páčilo všetkým, nie len ľuďom.

Smútočné oznámenia

 

Smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2018. PDF smútočného parte sa po kliknutí na meno zosnulého otvorí v novom okne (v prípade, že bolo parte k dispozícii).

 

 

Február:

Martin Slávik

 

Január:

Štefan Kuman

Anton Podmaninec

 

 

 

 

Smútočné oznámenia z roku 2017