Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Smútočné oznámenia

 

Smútočné oznámenia vyhlásené v obecnom rozhlase počas roku 2017. PDF smútočného parte sa po kliknutí na meno zosnulého otvorí v novom okne (v prípade, že bolo parte k dispozícii).

 

November:

Ján Remo

 

 

Október: 

Anna Hriadelová

 

 

September:

Jozef Šmehlík

Pavel Eliaš

 

 

August:

Ján Giret

 

 

Júl:

Božena Bezecná

Antónia Bajzová

 

 

Jún:

Ján Suran

Vincent Šatka

 

 

Apríl:

Anna Habánková

Pavol Kvasnica

 

 

Marec:

Milan Peterka

 

 

Február:

Jozef Binka

Nikola Cabanová

Anna Galanská

Jozef Pagáč

Jozef Vrábel

 

 

Január:

Ladislav Černota

Anna Fuknová

Jolana Gapková

Ladislav Málik