Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Smejko a Tanculienka

V nedeľu 24. 4. 2616  bolo v Ladcoch v DK vystúpenie Smejko a Tanculienka. Predstavenie si prišlo pozrieť približne 150 detí. V priebehu vystúpenia si deti so Smejkom a Tanculienkou zaspievali známe pesničky a na záver si všetci spolu zatancovali.

Kultúrna komisia ďakuje všetkým, ktorí prišli na vystúpenie a vytvorili príjemnú atmosféru.