Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Sľub poslancov 2010