O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Separovanie, odpad a poplatky za odpad v obci Ladce

 

Aj naša obec je povinná separovať odpad. Povinnosť separovať ide však ruka v ruke s nutnosťou separovať, pretože len správne vytriedený odpad sa dá recyklovať, alebo bezpečne zneškodniť. V Ladcoch nám na separovaní a správnom nakladaní s odpadom záleží a preto na tejto stránke nájdete všetky dôležité informácie o komunálnom odpade, poplatkoch, separovaní, zbernom dvore a možnostiach jeho využitia.

 

Komunálny odpad (KO)

Vyvážanie zabezpečuje Obecný úrad Ladce. Dôležité je, aby občania komodity, pre ktoré je v obci zavedený triedený zber, nevhadzovali do komunálneho odpadu, ale separovali. Ušetria tým miesto v zbernej nádobe, správajú sa ohľaduplne k životnému prostrediu a čo je dôležité, správnym separovaním sa šetria náklady na samotnú likvidáciu odpadu.

 

Poplatky, počet nádob na osobu, vývoz KO

 

 

Zberný dvor

Zberný dvor je umiestnený v Ladcoch, na ulici Pavla Koyša, súpisné číslo 226 (lokalita za cintorínom). Na zbernom dvore môžu odpad odovzdať len občania našej obce.

 

Otváracie hodiny Zberného dvora v Ladcoch

streda: 13.00 - 17.00 hod., sobota: 9.00 - 12.00 hod.

 

Plán mobilného zberu v obci na rok 2018:

 

Ďalšie info o zbernom dvore

 

 

Triedený zber (individuálny, mobilný)

 

 

 

Kontakty:

Ing. Zuzana MALOVCOVÁ SEIDL, tel. 042 /321 4 207

Ľubica ŠEDÍKOVÁ, tel. 042/321 4 206

Katarína Kukuliašová, tel. 0949 293 061