Špinavý nie je vždy zlo, čistý nie je vždy dobro.

Separovanie odpadu

Milí Ladčania,

separácia (triedenie) odpadu sa stáva nevyhnutnou súčasťou nášho života. Len správne vytriedený odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať – vrátiť späť do obehu v podobe nového výrobku  a ušetriť nové suroviny na jeho výrobu.

 

Naša obec je, rovnako ako ostatné slovenské  obce, povinná separovať odpad. Pokiaľ nedokážeme lepšie nakladať s odpadom a separovať ho, v krátkej dobe
sa nám stane, že poplatok za odpad  nebude stačiť na jeho likvidáciu!   Len separovaním a ďalšími opatreniami zabránime jeho zvýšeniu!

 

Zbiera sa podľa Zberového kalendára do plastových vriec poskytnutých obcou (je možné použiť aj vlastné vrecia). V deň zberu si vrecia vyložíte pred svoj dom a pracovníci obecného úradu ich odvezú na zberový dvor.

 

 

 

Vytriedený odpad je možné priniesť aj individuálne na

 

Zberný dvor

v čase otváracích hodín :

 

streda: 13.00 - 17.00 hod., sobota: 9.00 - 12.00 hod.

 

Kontakty:

OÚ Ladce:  Ľubica Šedíková, Alena Sucharová  042 / 4628233

Zberový dvor:  Katarína Kukuliašová,  0911 504 193  

 

Zaujímavé linky: 

www.priateliazeme.sk/spz

www.zelenaskola.sk    

Súbory na stiahnutie