Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Separovanie odpadu

Milí Ladčania,

separácia (triedenie) odpadu sa stáva nevyhnutnou súčasťou nášho života. Len správne vytriedený odpad na jednotlivé zložky možno recyklovať – vrátiť späť do obehu v podobe nového výrobku  a ušetriť nové suroviny na jeho výrobu.

 

Naša obec je, rovnako ako ostatné slovenské  obce, povinná separovať odpad. Pokiaľ nedokážeme lepšie nakladať s odpadom a separovať ho, v krátkej dobe
sa nám stane, že poplatok za odpad  nebude stačiť na jeho likvidáciu!   Len separovaním a ďalšími opatreniami zabránime jeho zvýšeniu!

 

Zbiera sa podľa Zberového kalendára do plastových vriec poskytnutých obcou (je možné použiť aj vlastné vrecia). V deň zberu si vrecia vyložíte pred svoj dom a pracovníci obecného úradu ich odvezú na zberový dvor.

 

Vytriedený odpad je možné priniesť aj individuálne na

 

Zberný dvor

v čase otváracích hodín :

 

streda: 13.00 - 17.00 hod., sobota: 9.00 - 12.00 hod.

 

Kontakty:

OÚ Ladce:  Ľubica Šedíková, Alena Sucharová  042 / 4628233

Zberový dvor:  Katarína Kukuliašová,  0911 504 193  

 

Zaujímavé linky: 

www.priateliazeme.sk/spz

www.zelenaskola.sk    

Súbory na stiahnutie