Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Rozšírenie Lomu - Tunežice - možnosť nahliadnutia do spisu

 

Pre sprístupnenie informácií pre širokú verejnosť je možné nahliadnuť do oznámenia o zvýšení ťažby Lomu Tunežice na podateľni Obecného úradu Ladce od 13. 10. do 27. 10. 2017 v čase úradných hodín. 

 

Občania môžu podať písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti.

 

Viac informácií v prílohe.