Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Rozpočet obce a dokumenty hlavného kontrolóra obce (HK)

2017

Rozpočet na rok 2017

Návrh rozpočtu na roky 2017 - 2019

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016

 

2016

Návrh na úpravu rozpočtu č. 1 na rok 2016

Návrh na úpravu rozpočtu č. 2 na rok 2016

Návrh na úpravu rozpočtu č. 3 na rok 2016

Návrh na úpravu rozpočtu č. 4 na rok 2016

Návrh na úpravu rozpočtu č. 5. na rok 2016

Rozpočet obce na rok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 1. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 2. polrok 2016

 

2015

Rozpočet obce na rok 2015

Záverečný účet obce Ladce za rok 2015

Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Ladce za rok 2015 

 

2014

Záverečný účet obce Ladce a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Plán práce hlavného kontrolóra - 1. polrok 2014 (.pdf)
Schválený rozpočet - príjmová časť r. 2014 (.pdf)
Schválený rozpočet - výdavková časť r. 2014 (.pdf)
Programový rozpočet  výdavková časť 2014 a príjmová časť
 

2013

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za obdobie júl až september 2013
Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za obdobie január až jún 2013

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Ladce (.pdf)
Plán práce hlavného kontrolóra - 2. polrok 2013 (.pdf)
Plán činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2013(.pdf)
Programový rozpočet na rok 2013 (.pdf)

  

 2012

Záverečný účet obce - za rok 2012 (.pdf)

 

2010 - 2015

Rozpočet obce - príjmová časť r. 2010-2015 (.pdf)

Rozpočet obce - výdavková časť r. 2010 - 2015 (.pdf)