Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici

 

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici od Beluše po potok (po dom p. Daňovej) začala dnes, 28. 03. 2017.

Predpokladané ukončenie prác: koniec mája.