Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici

Dnes začala prebiehať rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici od Beluše po potok (po dom p. Daňovej).

Predpokladané ukončenie prác: koniec mája.