Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici

 

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici od Beluše po potok (po dom p. Daňovej) začala dnes, 28. 3. 2017. Predpokladané ukončenie prác: koniec mája.