Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici

 

Rekonštrukcia chodníka na Hviezdoslavovej ulici od Beluše po potok (po dom p. Daňovej) začala dnes, 28. 03. 2017.

Predpokladané ukončenie prác: koniec mája.