Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Regionálna súťažná prehliadka 2005