Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Regionálna súťažná prehliadka 2005