Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Publicita