Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008