Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Privítanie do života a stretnutie dôchodcov 2008