Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Privítanie detí do života 2016

25. novembra 2016 o 16.oo hod. v obradnej sieni Obecného úradu sa uskutočnilo Uvítanie detí do života. Pozvaných  bolo 14 detí a ich rodičov, narodených v prebehu roku 2016,  zúčastnilo  sa  10.

Pre rodičov a detičky bol pripravený kultúrny program. Po privítaní zaspieval pieseň pán Fusko, pani Hudáková predniesla báseň a krátkym programom vyčarili úsmev deti materskej školy. Obecná matrikárka pani Porubčanová predstavila zúčastneným detičky. Slávnostný príhovor predniesol člen ZPOZ-u pán Marián Justh. 

Rodičia svoju účasť na uvítaní detí do života potvrdili podpisom do pamätnej knihy. Starosta obce Ing. Jaroslav Koyš a zástupca starostu Dominik Koštialik rodičom a deťom odovzdali od obce milý darček a kvety. 

 

Detičkám prajeme krásny život plný zdravia a radosti.