Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Prezentácia centra a kostola 2006