Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Prerušenie distribúcie elektriny

 

Stredoslovenská distrubučná, a.s. oznamuje, že z dôvodu plánovacích prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude v nasledovných dňoch obmedzená distribúcia elektrickej energie v obci. Čísla domov, ktorých sa oznam týka, nájdete v prílohe alebo na linku.

 

 

18. 07. 2018 v čase od 8.00 do 12.30 hod.

Oznámenie a čísla domov - 18. 07. (kliknutím zobraziť)

 

 

23. 07. 2018 v čase od 7.30 do 16.30 hod.

Oznámenie a čísla domov - 23. 07. (kliknutím zobraziť)

 

 

25. 07. 2018 v čase od 8.30 do 14.45 hod.

Oznámenie a čísla domov - 25. 07. (kliknutím zobraziť)

 

 

Dôležitá poznámka:

V prípade domu s popisným číslom 0 ide o novostavbu, ktorá je neskolaudovaná. Treba si pozrieť hlavne EIC kód odberného miesta, ktoré presne špecifikuje, ktorý dom (stavba) bude bez elektriky.