Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Prehľad termínov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

 

V prehľadnom formáte prinášame informácie o jednotlivých termínoch a povinnostiach
týkajúcich sa volieb do orgánov samosprávy obcí a o lehotách, v ktorých je potrebné
povinnosť uskutočniť s uvedením subjektu zabezpečujúceho povinnosť.

 

Dokument nájdete v prílohe na stiahnutie:

 

Súbory na stiahnutie