Honba za budúcnosťou zabíja prítomnosť.

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch

 

Starosta obce Ladce v zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva:

 

mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ladcoch na 16:00 hod. dňa 23. augusta 2017 (streda) do obradnej miestnosti obecného úradu.

 

 

Návrh programu:

  1. Otvorenie zasadnutia

  2. Voľba návrhovej komisie, overovateľov zápisnice, určenie zapisovateľa zápisnice

  3. Schválenie programu rokovania

  4. Schválenie výmeny dvojizbového nájomného bytu za trojizbový nájomný byt a schválenie pridelenia dvojizbového nájomného bytu v nájomnom bytovom dome Ľudovíta Štúra 598, Ladce

  5. Ukončenie zasadnutia 

 

Súbory na stiahnutie