Veľký kameň obídeš o malý sa potkneš.

Pozor - Zmena vo vývoze plastov od rodinných domov!

 

Od 1. 7. 2018 sa mení vývoz plastov od rodinných domov. Zber bude uskutočňovať firma Marius Pedersen, a.s. Trenčín.

 

 

Prvý zber v novom termíne sa uskutoční v piatok 6. 7. 2018 od 7:00 hod. a bude nahrádzať zber, ktorý bol naplánovaný na stredu 11. 7. 2018.

 

 

Dôvodom zmeny vývozov sú nové podmienky v spolupráci s oprávnenou organizáciou výrobcov Envipak, a.s. (OZV), s ktorou má naša obec podpísanú zmluvu. Vzhľadom k podmienkam zmluvy, musí vykonávať celý zber triedeného odpadu oprávnená zberová spoločnosť, ktorou v našom prípade bude spoločnosť Marius Pedersen, a.s. Trenčín. Nové termíny zberov budú vopred ohlásené a potvrdené každý mesiac, predbežné termíny sú určené nasledovne:

 

 

  • AUGUST - 03. 08. 2018
  • SEPTEMBER – 14. 09. 2018
  • OKTÓBER – 12. 10. 2018
  • NOVEMBER – 09. 11. 2018
  • DECEMBER – 07. 12. 2018

 

 

Nové termíny nahrádzajú pôvodné termíny, ktoré sme uviedli na začiatku roka v zberovom kalendári pre plasty na rok 2018.

 

 

Nakoľko spoločnosť Envipak, a.s., na základe štandardov a noriem určila dané množstvo vriec, ktoré nám môže odobrať, prosíme občanov, aby stláčali plasty a plnili vrecia, tak aby nedochádzalo k vykladaniu poloprázdnych vriec.