Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Pozor - prerušená dodávka elektriny

 

SSE - Distribúcia oznamuje, že dňa 30. 10. 2017 v čase od 07:30 do času do 18:00 hod. a taktiež dňa 31. 10. 2017 v čase od 07:30 do času do 18:00 hod. bude v obci Ladce prerušená dodávka elektrickej energie. Jednotlivé čísla domov nájdete v prílohe na tejto stránke.

 

Pozastavenie na deň 30. 10. 2017:

 

 

Pozastavenie na deň 31. 10. 2017:

 

 

 

Poznámka:

V zozname popisných čísiel domov sa nachádza aj číslo domu 0 na ul. Janka kráľa. Ide o adresu na p. Bohuslavu Drozdovú, je to neskolaudovaná novostavba bez súpisného čísla. Nachádza sa vedľa domu č. 511.