Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Povodňová aktivita II. stupňa na rieke Váh

 

V piatok 28. 04. 2017 sa Váh vplyvom silných dažďov vylial zo svojho koryta. Okresný úrad Trenčín vyhlásil 29. 04. 2017 o 04.00 hod. II. stupeň povodňovej aktivity.

 

Foto: Ľubica Mikušková