Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Povodňová aktivita II. stupňa na rieke Váh

 

V piatok 28. 4. 2017 sa Váh vplyvom silných dažďov vylial zo svojho koryta. Okresný úrad Trenčín vyhlásil 29. 4. 2017 o 4.00 hod. II. stupeň povodňovej aktivity.

 

 

Foto: Ľubica Mikušková