Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Nariadenie o deratizácii

Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydalo nariadenie zabezpečiť vykonannie celoplošnej regulácie živočíšnych škodcov (deratizácie) fyzické osoby - občanov, podnikateľov, právnické osoby, mestá aj obce. 

Viac info v prílohe

Súbory na stiahnutie