Niekedy ani netušíš ako málo môžeš urobiť pre niekoho, kto pre teba urobí mnohonásobne viac.

Požehnanie kaplnky na hore Butkov

Dňa 21. mája 2016  sa na hore Butkov uskutočnilo požehnanie kaplnky Božieho milosrdenstva so svätou omšou s účasťou pútnikov. Hlavným celebrantom duchovnej slávnosti bol žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis. Slávnosti sa zúčastnilo približne 1200 veriacich a pútnikov.