Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Posledné zasadanie obecného zastupiteľstva 2006