Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Posedenie - Vianoce 2009