Paradox Homo Sapiens: Cestujeme do vesmíru a umierame hladom.

Poplatky v obci Ladce

 

Prehľad poplatkov, s ktorými sa v obci môžete stretnúť. Všetky poplatky vychádzajú z platných VZN v obci, ktoré môžete nájsť aj na stránke Platné VZN. Pre bližšie informácie alebo nejasnosti odporúčame kontaktovať obecný úrad telefonicky, alebo osobne.

 

 

Poplatky za miestne dane   Poplatky za odpad   Správne poplatky   Poplatky za vyhlásenie oznamu

 

Poplatky v MŠ, ZŠ, jedálni   Poplatky za hrobové miesto   Ostatné poplatky