Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Pomník - 100 rokov 1. svetová vojna 2014