Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Pochovávanie basy 2010