Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Pochovávanie basy 2010