Najťažším bojom bude vždy boj s hlúposťou.

Pochovanie vojaka Škultétyho 2013

 

27. 6. 2013