Naučme sa vnímať deti a rozumieť starcom, tým sa aj svet stane zrozumiteľnejší.

Platenie miestnych daní

Oznamujeme občanom, že miestnu daň z nehnuteľností, daň za psa a poplatok za vývoz komunálneho odpadu na rok 2016 si budú môcť zaplatiť po doručení rozhodnutia, v ktorom bude uvedená presná suma dane a suma poplatku za komunálny odpad. Rozhodnutie Vám bude doručené pracovníčkou obecného úradu v mesiaci marec 2016. Po prevzatí rozhodnutia môžete dane a poplatky uhradiť osobne na obecnom úrade počas stránkových hodín alebo prevodom na účet. Všetky potrebné platobné údaje sú uvedené v rozhodnutí.