Civilizácia je ako oheň. Dobrý služobník, ale zlý pán – čím viac ho rozvíjaš tým viac strácaš kontrolu.

Pálenie Ďura 2016

V sobotu 23. 4. 2016 sa uskutočnilo tradičné pálenie Ďura na Skalke v Horných Ladcoch. 

Na akciu sa prišlo zabaviť približne 200 ľudí. Ďakujeme Hornoladčanom,  za to že pripravili akciu a že dodržiavajú trtadíciu, ktorá sa pomaly na okolí vytráca.