Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Občania sa pýtajú, starosta odpovedá

 

Na tejto podstránke zverejňujeme odpovede starostu či kompetentných pracovníkov úradu k otázkam z kontaktného formulára alebo z emailov. Dianie v obci sa týka nás všetkých a preto sú odpovede verejné.

 

Aj vaše otázky môžu byť zodpovedané! Stačí využiť kontaktný formulár, prípadne adresovať otázku na admin@ladce.sk. Odporúčame tiež sledovať Facebook LADCE , kde sa často rozprúdi živá diskusia k aktuálnym problémom, ktorú nie sme vždy schopní preniesť v plnom rozsahu na webovú stránku. Odpovede v nej vám poskytnú buď administrátor FB profilu, starosta, alebo samotné komentáre pod otázkou.

 

 

11. 02. 2018

 

Otázky: Parkovanie vrakov na parkoviskách v Ladcoch

"Dobrý deň pán starosta. Chcem vás požiadať o riešenie parkovania dvoch vrakov na parkovisku za bytovkou č.157. Jedná sa o modrý Ford FOCUS a biele Mitsubishi. Obe vozidlá sú bez ŠPZ, majú prepadnutú emisnú aj technickú kontrolu, sú zanedbané a už obrastajú burinou. Neviem či obec má nejakú vyhlášku o parkovaní vrakov, ale viem, že v mestách to rieši polícia. Vyzve majiteľa aby vrak odstránil a ak tak neurobí, urobí to obec a od majiteľa vymáha náklady. Budem rád keď sa to začne riešiť, lebo zaberajú aj miesta na parkovanie. Ďakujem."

 

"Pán starosta neodpovedal ste mi na riešenie parkovania tých dvoch vrakov za bytovkou č.157. Ďakujem."

 

"Pán starosta, mohla by obec nariadiť majiteľovi vraku osobného auta Nissan stojaceho na parkovisku pred bytovkou 162 už niekoľko rokov bez pohybu jeho odpratanie? Vrak tu zbytočne zaberá parkovacie miesto, ktorých je v obci žalostne málo. S pozdravom občan obce."

 

 

Odpoveď (rovnaká pre všetky otázky):

"Dobrý deň,

 

mrzí ma to, ale niekedy nestihnem odpovedať z jedného dňa na druhý na všetky otázky od občanov. Počas pracovného dňa musíme riešiť veci, ktoré vzniknú a na otázky od občanov hľadám väčšinou čas, keď už moja rodina spí.

 

V poslednej dobe sa počet nespokojných občanov s parkovaním, s vrakmi pri bytových domov, na uliciach ale aj s parkovaním väčších firemných vozidiel na plochách určených pre obyvateľov našej obce, zvyšuje. Ako píšete, v mestách to rieši mestská polícia. Obce sú závislé od polície SR a ich súčinnosti. Väčšinou na to však obec a jej zamestnanci zostávajú sami. V prvom rade musíme zistiť, kto je vlastníkom pozemku, kde je daný vrak resp. “zabudnuté” vozidlo odstavené. V prípade, že pozemok je vo vlastníctve obce, musíme nájsť spôsob ako vlastníka vozidla osloviť. Vozidlo musíme identifikovať (pomocou EČV, VIN vozidla) a následne zašleme našu žiadosť na políciu, aby nám určila vlastníka vozidla. A až potom môžeme požadovať odstránenie vraku z obecného pozemku.

 

Preto bude potrebovať čas na odstránenie vami menovaných “vozidiel”. Koľko času, to Vám v tejto chvíli však neviem presne povedať. Na druhej strane, každý bytový dom máva bytové schôdze, kde sa jednotliví vlastníci bytov stretávajú a riešia problémy ohľadom bývania a pod. Prečo takéto problémy neskúsite riešiť aj tam? V prípade, že sa Vám problém nepodarí vyriešiť takýmto spôsobom a Vy poznáte vlastníka daných vozidiel, pošlite nám ich mená a my ich vyzveme k ich odstráneniu.

 

Ako som však už písal na začiatku, vzhľadom na zväčšujúci sa problém a nespokojnosť s parkovaním sme začali riešiť dopravný poriadok v obci aj s riešením parkovacích miest. Verím, že v letných mesiacoch budeme môcť daný projekt predstaviť a dať pripomienkovať aj Vám, občanom. Nemám však ilúzie, že bude prijatý jednomyseľne a bez výhrad. No musíme sa niekde pohnúť a začať sa touto otázkou vážne zaoberať, pretože doprava a množstvo odstavených vozidiel na parkoviskách a uliciach už nie je problém len v mestách, ale aj v našej obci :( V určitej miere je to dôsledok nedostatku parkovacích miest, ale veľakrát aj nedisciplinovanosťou samotných majiteľov vozidiel a ich pohodlnosťou."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

07. 02. 2018

Otázka: Reakcia na PN niektorých oddelení na OcÚ Ladce

"... Na úrade je všetko možné. Tak ich má niekto zastúpiť. Alebo nech si tam sadne ten blbec."

 

občan

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň,

 

je mi veľmi ľúto, že nám chýba trochu porozumenia a pochopenia jeden pre druhého ... Nepamätám si, že by sa takáto situácia na našom úrade opakovala často, ale vzhľadom na chrípkovú epidémiu, ktorá sa rozšírila nielen u nás, ale aj na našej základnej škole, sme museli pristúpiť k takémuto riešeniu. Do konca tohto týždňa sú pracovníčky práceneschopné, ale v prípade, že niekto potrebuje súrne nejaký doklad, nie je problém danú vec na úrade vybaviť. Vzhľadom na súčasný počet pracovníčok sa však daná návšteva na úrade zbytočne predĺži. Vopred ďakujem všetkým občanom, ktorí majú pre momentálnu situáciu na úrade pochopenie."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

07. 02. 2018

Otázka: Odhŕňanie snehu v Ladcoch

"Dobrý večer. Píšem vám 22:45 s otázkou či sa obci Ladce pokazila technika na odhrňanie snehu? Keďže dnes, t.j. 7. 2. snežilo celý deň a ani jedenkrát tadiaľko neprešiel traktor. Či čakáte na jar? Lebo dopriala by som Vam cestu pešo, autom alebo s kočíkom po ceste, ktorá nie je odhrnutá, v noci zamrzne, cez deň sa roztopí a v noci zas zamrzne ... Ďakujem za odpoveď. "

 

občianka z Horných Ladiec

 

 

Odpoveď:

"Dobrý deň,

 

každý rok si s občanmi vymieňame názory, kedy a o koľkej treba odhŕňať a kedy to máme nechať na prírodu. Niekomu sa páčia zasnežené ulice (samozrejme s primeraným množstvom snehu) a niekto by chcel po spadnutí 1 vločky začať s odhŕňaním a solením komunikácii. Myslím si, že včerajšok bol presne taký deň. Rozhodli sme sa odhrnúť len tie najviac frekventované komunikácie. A vzhľadom na predpoveď počasia sme nepredpokladali zhoršenie stavu, ale naopak, zlepšenie a zbytočne sa tak nemíňali ľudské a finančné zdroje. Samozrejme, beriem aj to, že ste boli nespokojná a o údržbe komunikácii hlavne v zimných mesiacoch máte inú predstavu. Preto, ak budete mať čas, zastavte sa za mnou na úrade, a môžeme sa spoločne dohodnúť, ako situáciu v budúcnosti zlepšiť. Ďakujem za Váš názor."

 

S pozdravom
Ing. Jaroslav Koyš, starosta

 


 

24. 01. 2018

Otázka: Zrezanie stromu v Horných Ladcoch

Dobrý deň p. starosta. Chcel by som sa vás spýtať na výrub borovice na pozemku p. Gajdoša na ul. Janka Kráľa. Veľmi by ma zaujímalo aký bol dôvod výrubu tohto očividne zdravého, niekoľko desiatok rokov starého stromu? Nemám pocit, že by rástol do elektrického vedenia ani nejako bránil jeho podnikateľskej činnosti, ktorú vykonáva tu na našej ulici. Na hluk a bordel čo tu je si asi nezvykneme, ale prečo mu obec povolila výrub zdravého stromu? Opravte ma ak sa mýlim, že je treba povolenie na takéto konanie. Ďakujem vám za odpoveď.

 

Občan z ulice J. Kráľa

 

 

Odpoveď:

Oznámenie o výrube dreviny (borovice) podľa § 47 ods. 6 zákona NR SR č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a Vyhlášky MŽP SR č.24/2003 Z.z. , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona NR SR o ochrane prírody a krajiny v znení vyhlášky č.492/2006 Z.z. podala na Obecný úrad Ladce dňa 23. 01. 2018 vlastníčka pozemku, na ktorom drevina rástla, p. Pagáčová Iveta.

 

Odvodnenie nutnosti výrubu dreviny: Strom rástol v blízkosti elektrického vedenia a bol naklonený na susediace nehnuteľnosti, pri posledných veterných búrkach sa ulamovali mohutné vetvy, ktoré tiež ohrozovali.

 

K oznámeniu bol priložený list vlastníctva a fotodokumentácia. Z fotodokumentácie vidno, že strom rástol v blízkosti elektrického vedenia a v blízkosti nehnuteľnosti, dôvod výrubu bol opodstatnený.

 

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje:

  • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka alebo pri bezprostrednej hrozbe vzniku značnej škody na majetku,
  • ten, kto z uvedených dôvodov drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub dreviny orgánu ochrany prírody najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.

 

Za bezprostredné ohrozenie života alebo zdravia človeka, či hrozbu značnej škody na majetku podľa § 17 ods. 7 vyhlášky MŽP SR sa rozumie taký stav, ktorý je vyvolaný najmä nepredvídateľnou alebo neodvrátiteľnou udalosťou nezávislou od ľudskej vôle, s ktorou sa spájajú následky týkajúce sa ohrozenia zdravia alebo života človeka alebo hrozby vzniku značnej škody na majetku.

 

Z uvedeného vyplýva, že žiadateľka si splnila povinnosť podľa zákona o ochrane prírody a krajiny.

 

S pozdravom

Ľubica Šedíková, OcÚ Ladce