Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Ostatné poplatky

 

Prehľad ďalších poplatkov v obci:

 

Miestna daň za ubytovanie v obci

osoba/prenocovanie

0,33 €

 

 

Poskytovanie sociálnych služieb v obci

terénna forma opatrovateľskej služby

0,60 € hodina úkonov

terénna forma odľahčovacej služby

0,60 € hodina úkonov