O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Ostatné poplatky

 

Miestna daň za ubytovanie v obci

osoba/prenocovanie

0,33 €

Poskytovanie sociálnych služieb v obci

terénna forma opatrovateľskej služby

0,60 € hodina úkonov

terénna forma odľahčovacej služby

0,60 € hodina úkonov