O láske sa viac hovorí, ako sa jej dáva.

Článok v Ladeckých zvestiach č.2 / 2018 - oprava

 

V Ladeckých zvestiach č.2/2018 nám zaúradoval „sadzačský škriatok“, keď sme na strane 11 v článku VŠETKOVEDKO – CELOSLOVENSKÁ VEDOMOSTNÁ SÚŤAŽ v pravom stĺpci chybne uviedli mená úspešných súťažiacich.

 

Stĺpec „TITUL VŠETKOVEDKO – UČEŇ“ má správne znieť:

 

62. miesto 

134/210 b  

J. Koyš

67. miesto

129/210 b

V. Faturíková

67. miesto

90/168 b

M. Fusková

79. miesto

116/210 b

E. Hudecová

80. miesto

77/168 b

Z. Zápotočná

81. miesto

114/210 b

A.  Letko

82. miesto

113/210 b

S. Uríček

108. miesto

40/169 b

S. Chaláňová

 

Úspešným žiakom a vedúcej projektu PaedDr. Márii Hatokovej sa ospravedlňujeme a želáme úspechy v ďalších súťažiach.

 

Tvorcovia Ladeckých zvestí