Skutočným veriacim ani „zlo“ neublíži

Oprava MŠ Ladce 2015

 

Výmena okien na budovách MŠ a nová fasáda.