Odpoveď na otázku života, nájdeš v živote samom.

Oprava MŠ Ladce 2015

 

Výmena okien na budovách MŠ a nová fasáda.