Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

Oprava cesty – ulica Ľudovíta Štúra 2017

 

Do konca roka 2017 sme stihli opraviť aj betónovú cestu na ulici Ľudovíta Štúra. Obyvatelia novej IBV za kaštieľom ako aj obyvatelia danej ulice museli dovtedy prechádzať po ceste, ktorá ostala neopravená ešte po výstavbe kanalizácie. Ryhu po výstavbe sme dali vybrať, zhutniť a zabetónovať.

 

 

Text: Ing. Jaroslav Koyš, starosta

Foto: Ing. Jaroslav Koyš, starosta