Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Odpis merania vody v Ladcoch

 

Považská vodárenská spoločnosť Považská Bystrica, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od pondelka - 1906. 2017 (25.t.) a v nasledujúcich dňoch budú pracovníci spoločnosti robiť odpis merania vody, preto žiadame o sprístupnenie vodomerov.

 

Zároveň žiadame občanov, aby si  pozatvárali psov, umožnili prístup pracovníkov a poskytli súčinnosť.

 

S pozdravom

 

Ing. Tomáš Lagiň

majster prevádzky vodovodov Beluša

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.