Človek by nemal využívať rozum len na to, aby prežil.

Oznamy obecného rozhlasu

 

Na tejto podstránke zverejňujeme oznamy obecného rozhlasu z aktuálneho mesiaca. Oznamy z minulého mesiaca nájdete v archíve. Smútočné oznámenia na tomto linku.

 

21. jún

  • Považská cementáreň, a.s. Ladce upozorňuje občanov na zákaz vstupu do oblasti lomu Butkov vo štvrtok  22. júna 2017 v čase od 06:00 hod. do 15:00 hod. pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu.

 

16. jún

  • Doprastav  a.s. upozorňuje občanov na zákaz vstupu do lomu v Tunežiciach, v pondelok 19. júna 2017, v čase od 06:00 do 14:00 hodiny, z dôvodu vykonávania trhacích prác veľkého rozsahu.
  • Považská vodárenská spoločnosť, prevádzka vodovodov Beluša, oznamuje občanom, že od pondelka 19. júna 2017 a v nasledujúcich dňoch budú pracovníci spoločnosti robiť odpis meranie vody. Žiadame preto občanov, aby pozatvárali psov a umožnili pracovníkom prístup a poskytli súčinnosť pri odpise vodomerov.

 

13. jún

  • Považská cementáreň, a.s. Ladce upozorňuje občanov na zákaz vstupu do oblasti lomu Butkov v stredu 14. júna 2017 v čase od 06:00 do 15:00 hod. pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu.
  • Oznamujeme občanom, že zajtra 14. júna 2017 ráno od 08:00 hod. bude zber plastov. Zviazané vrecia je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov.
  • Žiadame občanov, aby použité batérie a akumulátory odkladali do nádob tzv. RECYKLOBOXOV, ktoré sú rozmiestnené predajniach, na zbernom dvore a na obecnom úrade. Odovzdaním použitých batérií a akumulátorov zamedzíte úniku nebezpečných látok do prírody a prispejete svojim dielom k ochrane životného prostredia.

 

9. jún

  • Považská cementáreň, a.s. Ladce upozorňuje občanov na zákaz vstupu do oblasti lomu Butkov v pondelok 12. júna 2017 v čase od 06:00 hod. do 15:00 hod. pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu.
  • Vrchárska koruna Trenčianska v spolupráci s obcou Ladce pozývajú na cyklo výjazd ku krížu na horu Butkov. Zúčastniť sa môžu jednotlivci aj rodiny. Stretnutie účastníkov podujatia je v sobotu 10. júna 2017 o 11:00 hod. pred kostolom v Ladcoch.

 

 

Oznamy z minulého mesiaca

 

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA