Kráčajúc do budúcnosti máme vždy jednu nohu vzadu.

Oznamy obecného rozhlasu - archív

 

V archíve hlásení obecného rozhlasu nájdete oznamy z predchádzajúceho mesiaca. Smútočné oznámenia nájdete na tomto linku.

 

18. január

  • Považská cementáreň a.s., Ladce upozorňuje občanov na zákaz vstupu do lomu Butkov v piatok 19. januára 2018 v čase od 6:00 hod. do 15:00 hod. pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu. 

 

 

9. január

  • Obecný úrad Ladce  V Y Z Ý V A  všetkých daňovníkov, ktorí doposiaľ neuhradili poplatky: daň z nehnuteľností, za komunálny odpad a daň za psa za rok 2017, prípadne za minulé roky, aby si túto povinnosť splnili najneskôr do 1. februára 2018.
  • Povinnosť podať daňové priznanie do 31. januára 2018 majú fyzické, alebo právnické osoby, ktoré v roku 2017 nadobudli nehnuteľnosť (pozemok, rodinný dom, garáž) napríklad kúpou, darovaním a zmena vlastníctva nehnuteľnosti je zapísaná v Katastri nehnuteľností k 1. januáru 2018 a rovnako tak vlastníci nehnuteľností, ktorí zaznamenali zmeny v roku 2017 (zmeny výmery, vydanie stavebného povolenia, kolaudácia rodinného domu, zmena funkčného využitia stavby, zmena druhu či výmery pozemku, zmena výmery zastavanej plochy, postavenie a dokončenie ohlásenej drobnej stavby…).
  • Oznamujeme, že zber plastov sa posúva zo dňa 17. 01. 2018 na stredu 10. 01. 2018 z technických príčin. Zber sa uskutoční od 7:30 hod. Zviazané vrecia je potrebné vyložiť pred brány rodinných domov.

 

 

4. január 

  • Oznamujeme občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa presúva z piatka na sobotu 6. 1. 2018.

 

 

3. január

  • Považská cementáreň a.s., Ladce upozorňuje občanov na zákaz vstupu do lomu Butkov vo štvrtok 4. januára 2018 v čase od 6:00 hod. do 15:00 hod. pre vykonávanie trhacích prác veľkého rozsahu. 
  • Firma ODEMA Púchov bude mať od 09. 01 .2018 do 20. 01. 2018 veľký zimný výpredaj na predajni a sklade. Akcia -20 % na všetok nezľavnený tovar na predajni. Akcia od - 30 % do -50% platí na vybrané druhy pánskych a dámskych odevov a športového sortimentu. Otváracia doba predajne je pondelok až piatok od 9:00 do 18:00 hod. a v sobotu od 9:00 do 12:00 hodiny.Predajňa sa nachádza na hlavnej ceste pri BILLE, oproti športcentra v Púchove

 

 

 

SMÚTOČNÉ OZNÁMENIA

 

aktuálne oznamy rozhlasu