Radšej si sadnem, ako mám prešľapovať na jednom mieste.

OBEC MOJIMI OČAMI 2017

 

 

Obec Ladce a Komisia pre kultúru a šport v Ladcoch vyhlasuje I. ročník foto-video súťaže

 

OBEC MOJIMI OČAMI 2017

 

 

Jedinečná možnosť ako ukázať svojmu okoliu váš talent či všímavé oko pozorovateľa je tu. Zamyslite sa nad tým, čo pre vás znamená vaša rodná obec, zachyťte ju na fotografii alebo na videu tak, ako ju vidíte len vy a ukážte nám výsledok – súťažné príspevky bude hodnotiť odborná porota a tie najlepšie budú odmenené aj finančne!

 

 

Kedy súťaž začína a končí?

Súťaž začala 22. 07. 2017 (vyhlásením počas akcie Dni Obce Ladce 2017) a uzávierka súťažných príspevkov bude 30. 06. 2018.

 

Kto sa môže zapojiť?

Súťaž je určená len pre obyvateľov Ladiec, Tunežíc a Horných Ladiec – jednoducho pre všetkých, ktorí si píšu na adresu poštovné smerové číslo 018 63 :)

 

V akých kategóriách sa súťaží?

Súťažné kategórie sme rozdelili podľa veku:

1. kategória Deti: deti, žiaci a študenti ZŠ, SŠ (foto, video)

2. kategória Dospelí: študenti VŠ a všetci ostaní obyvatelia Ladiec, bez hornej vekovej hranice (foto, video)

 

Čo musí splniť súťažný príspevok?

Príspevok do súťaže „Obec mojimi očami 2017“ by mal mapovať život obce alebo jej častí počas jedného roka, čiže od vyhlásenia súťaže až do jej konca. V príspevku sa môžete zamerať na dynamiku obce, rozvoj, nové veci, zmeny k lepšiemu alebo k horšiemu, môžete zvoliť kritický alebo dokumentárny pohľad, môžete predstaviť svoje obľúbené miesta alebo zachytiť to, čo máte v obci najradšej.

 

Akú má mať súťažný príspevok formu?

Súťažiaci môže odovzdať svoj príspevok buď vo forme:

a) videa (maximálna minutáž je 5 minút a počet videí 1 video na jedného účastníka súťaže)

alebo

b) fotografie (maximálny počet fotiek je 12 fotiek na jedného účastníka súťaže).

 

Ako príspevok doručím?

Osobne na Obecný úrad v Ladcoch počas úradných hodín (info o čase nájdete na stránke www.ladce.sk). Každý súťažný príspevok musí mať vypísanú a podpísanú prihlášku (stiahnete si ju na konci tejto stránky) – bez prihlášky nemôže byť príspevok zaradený! Fotografie či video prineste na USB alebo CD, prípadne môžete fotografie aj vytlačiť (minimálny rozmer fotky je 10x15 cm).

 

Kto bude hodnotiť príspevky?

Odborná porota v zložení Miro Remo a Marek Kučera vyhodnotí najlepšie príspevky v každej súťažnej kategórií (Deti, Dospelí). To znamená, že sa nebude vyhlasovať najlepšie video a najlepšia fotografia v danej kategórii, ale najlepší príspevok v kategórii všeobecne. Všetky žánre si tak budú rovnocenné a je len na vás, aby ste ten svoj poňali čo najlepšie!

 

A čo ceny?

Ceny budú :) :) :) a budú veľmi lákavé:

 

1. kategória Deti:

Vyhlási sa 1., 2., 3. miesto. Prvé miesto dostane finančnú odmenu v hodnote 100 €, druhé miesto finančnú odmenu v hodnote 50 € a tretie miesto finančnú odmenu v hodnote 30 €. Všetci traja účastníci dostanú aj vecné ceny a diplom.

2. kategória Dospelí:

Vyhlási sa 1., 2., 3. miesto. Prvé miesto dostane finančnú odmenu v hodnote 100 €, druhé miesto finančnú odmenu v hodnote 50 € a tretie miesto finančnú odmenu v hodnote 30 €. Všetci traja účastníci dostanú aj vecné ceny a diplom.

 

Každý účastník súťaže (či už obsadil niektoré miesto alebo nie) dostane Ďakovný list na pamiatku. Vybrané fotografie a videá budú odprezentované počas akcie Dni obce Ladce 2018 a najlepšie fotky môžu byť vybrané do kalendára obce Ladce na rok 2019.

 

Ako budú vyhlásené výsledky súťaže a víťazi odmenení?

Počas Dní obce Ladce 2018 bude v Kultúrnom dome Ladce výstava a prezentácia najlepších súťažných príspevkov. Zároveň budú vyhlásení aj víťazi a starosta obce Ladce im odovzdá všetky ceny.

 

Ďalšie info?

Všetky aktuálne informácie o súťaži budeme zverejňovať na webe www.ladce.sk a na obecnej facebookovej stránke. Plagáty nájdete aj na obecnej nástenke či v Ladeckých zvestiach. V prípade nejasností môžete písať na admin@ladce.sk alebo sa spýtajte osobne na Obecnom úrade.

 

Dôležité informácie ešte raz:

  • Súťaž je určená len pre obyvateľov Ladiec, Tunežích, Horných Ladiec.
  • Príspevok musí mapovať dianie a zmeny v obci od 22. 07. 2017 – nesmie byť teda vyskladaný z historických fotografií alebo zo starších fotografií či záberov.
  • Súťaží sa v dvoch kategóriách.
  • Video môže mať maximálnu dĺžku 5 minút.
  • Fotiek môže byť najviac 12 kusov.
  • Každý príspevok musí mať pri odovzdaní vypísanú a podpísanú prihlášku.
  • Obec Ladce a porota súťaže si vyhradzuje právo zmeniť podmienky súťaže (napr. v prípade slabých príspevkov v niektorej kategórii je možné udeliť len niektoré miesta a pod.). Všetky zmeny budú všas zverejnené.
  • Účasťou v tejto súťaži, odovzdaním súťažného príspevku a podpísanej prihlášky dávate súhlas Obci Ladce na zverejnenie vášho príspevku pre účely obce a to aj v prípade, že príspevok nevyhrá. Fotografie alebo videá môžu byť použité v propagačných materiáloch obce, na webovej stránke www.ladce.sk alebo na obecnom facebooku.