Väčšina ľudí vidí zatiaľ iba to, čo je pod svetlom.

Občania sa pýtajú, starosta odpovedá

Otázka:

"Zdravím p. starosta. Kontajnery na sklo v H. Ladcoch svojou kapacitou nestacia. Obcania kladu sklo okolo nadoby, čo vytvára zapach. Naviac je často rozbité, teda nebezpečné. S pozdravom V.Petrík"

 

Odpoveď:

"Vážený pán Petrík, zmena zákona o odpadoch od 1.7.2016 priniesla obciam zmenu aj v triedenom odpade. Mestá a obce spolupracujú s Organizáciami zodpovednosti výrobcov (OZV), ktoré určujú pravidlá pre triedený zber . Spoločnosť Envipak, a.s., (OZV) s ktorou spolupracujeme, nám podľa svojich výpočtov určila presný počet kontajnerov ( 25 ks) a ich frekvenciu vývozu ( 1x3 mesiace).  Občania však majú možnosť stále sklo nosiť na zberný dvor v čase otváracích hodín. V minulom roku sme na spoločnosť Envipak, a.s. poslali žiadosť o zvýšenie počtu a vývozu, keďže táto je nedostačujúca, avšak zatiaľ sme nedostali odpoveď.

V týchto dňoch však bude pridaný ešte jeden kontajner, na stanovište pri pánovi Čemešovi, ktorý nebol plne využívaný v Ladcoch pri pošte."  Komisia pre životné prostredie